TOTEUTUNEET HANKKEET

KURKISTA NURKISTA -esiselvityshanke 1.4. - 31.12.2009

Kierrätys- ja jätemateriaalien hyötykäyttöä edistetään Pohjois-Kymenlaaksossa. Taito Kymenlaakso ry toteuttaa KURKISTA NURKISTA - esiselvityshankkeen, jonka päätavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita varsinaisen toiminnan käynnistämiseksi joko kehittämishankkeen tai yritysryhmän kehittämistuen avulla.

Tarkoituksena on kaatopaikalle menevän ja yritysten (myös maa- ja kotitalouksien) nurkkiin jäävän materiaalin vähentäminen sekä hyödyntäminen jatkokäyttöön uusina tuotteina. Esiselvityksellä mm. etsitään potentiaaliset materiaalin tuottajat ja jatkojalostajat, jolloin varsinainen hanke voi pureutua suoraan ideointi- ja kehittämistoimiin. Hankkeelle edistetään yhteistyöverkostojen syntyä niin yritysten kuin asukkaidenkin kanssa sekä uusien tuotteiden syntyä kierrätettävästä materiaalista.

Esiselvityshanke on yksi Pohjois-Kymenlaaksossa vaikuttavan Roskisnalle Ideapaja ry:n alulle saattamista kierrätyksen ja jätteiden hyötykäytön edistämistoimista.

Roskisnalle on osaltaan hoitanut tiedottamisen jätteiden lajittelussa sekä kierrättämisessä (www.roskisnalle.com) mm. päiväkodeissa ja kouluissa.

 

Potkua perinteestä - elämysmatka kylillä 12.12.2005 - 31.12.2007

Hanke toimi toimintaryhmä Sepran alueella, johon kuuluvat Ruotsinpyhtää, Pyhtää, Kotka, Anjalankoski, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä. Hankkeessa kartoitettiin kylien vanhoihin käsityöammatteihin, naisten ja miesten käsitöihin, liittyvää kulttuuri- ja käsityöperinnettä. Hyvin monessa kodissa on taitavia tekijöitä, joiden tietoja ja taitoja halutaan säilyttää.

Kartoitus tapahtui kuvaamalla heidän töitään ja työskentelyään. Haastattelemalla selvitettiin, miten ja missä he olivat taidot oppineet. Tietoja hyödynnettiin kyläläisten harrastus- ja virkistystoiminnassa sekä matkailussa. Järjestimme erilaisia työnäytöksiä ja tapahtumia sekä tarjosimme matkailijoille mukavia hetkiä kädentaitojen parissa - elämyksiä itse tekemällä.

Hankkeen tapahtumia oli mm. Haminan käsityökeskuksessa OSIA -kansallispukunäyttely. Karjalaisjuhlien aikana verkonkutoja viihdytti juhlakansaa verkkoja kutomalla ja kalajuttuja kertomalla. Potkua perinteestä -hanke järjesti toukokuussa Haminan käsityökeskuksessa tapahtuman ESSUN TAA, jossa kurkistimme esiliinan taakse eli tutustuimme Lavansaaren kansallispuvun esiliinakankaan painantaan. Maistelimme "lavansaarelaisia" leivonnaisia sekä kuuntelimme naisen tarinoita Kantelettaresta. Myös Viikinkikorujen, munanvärjäyksen ja risutaiteen perinteeseen on tutustuttiin.

 

TAITO KULTTUURIHANKE/TAITO TOIMINTAA
- maaseudun käsityökeskuksen kehittämishanke 1.4.2004-31.5.2006

Kehittämishanke oli Taito Uusimaan ja Taito Kymenlaakson yhteinen ponnistus saada käsityökeskuksista elinvoimaisia käsityökulttuurin ja tekemisen paikkoja. Hanke toteutettiin ja hankkeen rahoittajana toimi Maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen pääkohteina olivat Iitin käsityökeskus Pohjois-Kymenlaaksosta ja Orimattilan käsityökeskus Uudeltamaalta. Hanketta toteutettiin myös Haminan käsityökeskuksessa Etelä-Kymenlaaksossa, sekä Porvoon ja Mäntsälän käsityökeskuksissa.

Ensimmäisenä haasteena oli saada käsityökeskuksista omillaan toimeentulevia yksiköitä.

Kyselyjä ja haastatteluja

Kyselimme niin käsityökeskuksien asiakkailta kuin kuntien asukkailtakin, kuinka heidän mielestä käsityökeskus toimii ja näkyy. Asiakaskysely toteutettiin käsityökeskuksissa. Haastattelimme puhelimitse satunnaisella otoksella otettuja henkilöitä ja kyselimme heiltä käsityökeskuksien tunnettavuutta ja toimintaa. Haastatteluja pohjana käyttäen käsityökeskuksille tehtiin "Kehittämissuunnitelma työkirja". Työkirja on hyvä apuväline käsityökeskusten käyttöön. Kehittämissuunnitelmaan kuuluu myös viestintäsuunnitelmarunko.

Hankkeen tulokset

Kehittämissuunnitelman ja viestintäsuunnitelman lisäksi parhainta antia neuvojien mukaan olivat olleet heille järjestetyt koulutukset ja yhteiset tapaamiset. He saivat kasvotusten pohdiskella oman toimipisteensä tilannetta ja miettiä yhteistyökuvioita muiden kanssa. He totesivatkin, että samanlaisia ongelmia heillä kaikilla on, mutta nyt uskaltaa soittaa toiselle neuvojalle kysyäkseen neuvoja tai saadakseen vahvistusta mielipiteilleen.

KYLÄ 24h: Perinne elää - kylät elävät 1.1.2005-28.2.2006


Hankesuunnitelma
Kartoitetaan kylien vanhoihin käsityöammatteihin, naisten ja miesten käsitöihin liittyvää kulttuuri/käsityöperintöä ja hyödynnetään sitä kyläläisten harrastus- ja virkistystoiminnassa sekä matkailupalvelujen kehittämisessä. Järjestetään koulutusta, ohjausta ja tukea käsityö/kulttuurialan harrastajille sekä niiden parissa työskenteleville niin, että he voivat siirtää ja levittää perinnetietoutta eteenpäin.

Hankkeen toteutuminen

Kylien käsityö/kulttuuriperinnön ja taitajien kartoituksella saimme taitajarekisteriin 30 henkilöä. Hiljaisen tiedon tallentaminen toteutettiin haastatteluin tekijöiden kotona ja näyttelyssä kävijöiden kanssa jutellessa. Perinteen säilyttäjiä kädentaitojen pariin saimme järjestämällä kursseja, joissa perinnekäsityötaitajat opastivat sekä erilaisin työnäytöksin.

Taitajat, jotka ovat olleet meidän tapahtumissa mukana ovat saaneet lisäansioita mm. luudantekijältä luutatempauksen jälkeen on kysytty luutia useampaan tahoon, jopa liikelahjaksi. Myös mukana ollut nyplääjä on saanut tuotteillensa lisämyyntiä ja häntä on pyydetty usein esittelemään taitojaan tapahtumiin.

 

AIKAMATKA

ALUEELLISEN KULTTUURIN TUOTTEISTAMINEN -hanke
1.4.2004-28.2.2006

Hankkeen toimijat Kymenlaakson (hankkeen hallnnoija), Uudenmaan, Helsingin, Etelä-Karjalan ja Hämeen käsi- ja taideteollisuusyhdistykset, alueiden museot, lahjatavara- ja museomyymälät sekä käsityöyrittäjät.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Laadukkaista, mielikuvia herättävistä, alueellisista kulttuurituotteista on ollut pula mm. museo- ja käsi- ja taideteollisuus-myymälöiden sekä matkailuyritysten tuotevalikoimassa. Varsinkin matkailijat ovat kaivanneet alueellisia, perinteeseen pohjautuvia käsi- ja taideteollisuustuotteita.

Hankkeen avulla rakennettiin toimintamalli, jossa osallisina olivat käsi- ja taideteollisuusalalla sekä museoalalla toimivat tuotannon ja markkinoinnin asiantuntijat, käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset sekä alueen käsityöyrittäjät.

Tuotekehitys

Tuoteideat haettiin museoista ja alueellisestä kulttuuriperimästä. Ideoita muokattiin yrittäjien kanssa yhteisissä work shopeissa ja tapaamisissa. Eri asiantuntijoista koostunut raati kävi läpi kaikkien tuoteideat ja antoivat arvionsa suunnitelmista.

Ensimmäinen koemarkkinointitilaisuus oli syksyllä Forma -messuilla ja sen jälkeen tuotteet matkasivat Taito Shopeissa sekä erilaisissa myyntitapahtumissa että näyttelyissä. Tuotteiden markkinointia henkilökohtaisen markkinointityön lisäksi tuki esite. Hanke on synnyttänyt uusia hyviä käsityötuotteita, uusia toimintamalleja ja paljon aktiivista yhteistyötä, joka myös jatkuu hankeen päätyttyä.

Siirry sivun alkuun

--

MYYTÄVÄNÄ
Perniön muinaispuku (10500)
Nypläyslimppu, nypylät ja jalusta (350)
Lisätietoja Kouvolan taitokeskus p. 040 5540 057

PALVELEMME

Taito Shop Kouvola
Kouvolankatu 15
45100 Kouvola
p.040-5540 057

Kesän aukioloajat
9.6. - 4.8.
ma-pe klo 10-17Haminan taitokeskus
Raatihuoneenkatu 2
49400 Hamina
040-5540 582
kutomo ja myymälä

Kesä- ja heinäkuussa
ma suljettu
ti-pe klo 10-17
la klo 10-14
( juhannus suljettu,
suljettu myös 28, 29 ja 30.6)Virojoen taitokeskus
Louhelantie 3
49900 Virojoki
046-6250 921
Kesätauolla
Taitokeskus Velma
Vesijärvenkatu 19
15140 LAHTI
ma-to klo 12-17
044-765 4332/Päivi
Kesällä 15.6.-12.8. Taitokeskus Velma on suljettu.

Taito käsityö- ja muotoilukoulu Velma
Vesijärvenkatu 19
15140 LAHTI
040-762 8877/Outi


PALAUTE

Kirjoita palauteesi osoiteeseen kouvola@taitokymenlaakso.fi
Näin voit ilmoittautua jäseneksi, kurssille, pyytää tietoja tuotteista, tehdä osoitteen muutoksen ym. Tai jättää soittopyynnön, niin otamme yhteyttä.
Kiitos palauteestasi!

db8.neutech.fi